Fininfo Analiza : Model procjene rizika u uvjetima pandemije koronavirusa zorno prikazuje negativan utjecaj pandemije koronavirusa na cjelokupno gospodarstvo

Gotovo 70.000 subjekata koji zapošljavaju 225.000 zaposlenika značajnije je pogođeno pandemijom
koronavirusa.

Pandemija koronavirusa događaj je koji je do temelja protresao globalno gospodarstvo. Ekonomije
svih zemalja u zadnjih godinu dana posluju u uvjetima visoke neizvjesnosti i nestabilnosti. Poslovnim
subjektima je iznimno teško odabrati kvalitetne i pouzdane partnere, a uvelike je otežana i procjena
poslovanja konkurenata. Velika je nepoznanica može li kupac uistinu platiti te hoće li dobavljač zaista
isporučiti ugovoreni proizvod ili uslugu.

Na temelju vlastite metodologije i dugogodišnjeg iskustva u modeliranju, analitički tim Fininfo.hr
portala, na čelu s direktorom Edinom Lehom, prvi je na tržištu razvio sveobuhvatan model procjene
rizika poslovnih subjekata i sektora u uvjetima pandemije koronavirusa.

Model pokazuje da je nešto manje od 30% svih relevantnih poslovnih subjekata značajnije pogođeno
najnovijom krizom. Poslovanje gotovo 70.000 poslovnih subjekata koji su u 2019. ostvarili ukupan
prihod od 80 mlrd. kn i zapošljavaju više od 225.000 zaposlenika prema Fininfo analizi izloženo je u
većoj mjeri pandemiji koronavirusa te posljedično mogućim problemima u plaćanju obveza.

Fininfo.hr portal od samog je početka pratio i temeljito analizirao utjecaj pandemije koronavirusa na
hrvatsko gospodarstvo. U brojnim su analizama dane smjernice za transformaciju i kvalitetnije
repozicioniranje hrvatskog gospodarstva s ciljem osiguranja što bezbolnijeg izlaska iz krize i ostvarenja
pretpostavki dugoročne održivosti naše ekonomije.

Unutarnje okruženje odnosi se na obilježja samog poduzeća. U obzir su uzeti parametri poput veličine,
rezultata poslovanja (poduzeća su svrstana u grupe ovisno o sektoru i poslovnim rezultatima proteklih
godina te projekciji rezultata poslovanja za 2020.g.), kreditnog rizika i različitih kombinacija stanja koja
ukazuju na probleme u plaćanju obveza (npr. predstečajni postupci, blokade, itd.).

Jedna od najvećih prednosti ovog modela je da se osvježava u stvarnom vremenu, odnosno reizračun
se vrši na dnevnoj osnovi, što omogućuje uspješno detektiranje promjena relevantnih parametara.

Rezultat modela je procjena stupnja izloženosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti pandemiji
koronavirusa. U ovisnosti o stupnju izloženosti, subjektu se pridružuje jedna od dvije oznake,
narančasta ili crvena, koje indiciraju mjeru pogođenosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti
pandemijom koronavirusa.

U sljedećoj tablici prikazani su rezultati modela:

Kod subjekata s jednom od dvije oznake prisutna je veća vjerojatnost značajnije izloženosti pandemiji
koronavirusa i posljedično mogućih problema u plaćanju obveza. Ukupno je oznaku izloženosti
pandemiji dobilo oko 69.000 poslovnih subjekata, koji sudjeluju u više od 10% ukupnih poslovnih
prihoda subjekata koji su predali financijske izvještaje u 2019.g.

U kontekstu broja zaposlenih su subjekti koji su dobili oznaku izloženosti pandemiji zapošljavali
približno 225.000 osoba u 2019. godini. U veljači 2021. godine ukupan broj zaposlenih u pravnim
osobama iznosio je nešto više od 1.300.000 osoba što nam govori da se oznaka izloženosti odnosi na
subjekte koji zapošljavaju nešto više od 17 % radnika u Republici Hrvatskoj.
Iz tablice u nastavku vidljivo je TOP 5 djelatnosti koje su prema Fininfo modelu značajnije izložene
pandemiji koronavirusa:

Svih 5 djelatnosti je izravno ili neizravno povezano s turizmom, što samo potvrđuje prikazano u ranijim
analizama potpora za očuvanje radnih mjesta i ukazuje na potrebu transformacije i diverzifikacije
gospodarstva, posebice kada se sagledaju rezultati naše ekonomije u duljem vremenskom razdoblju.

Navedeni podaci ukazuju na visok negativan utjecaj pandemije koronavirusa na cjelokupno
gospodarstvo. Prisutan je značajan porast neizvjesnosti u poslovanju, dok je u cilju svakog poslovnog
subjekta smanjenje neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru. Trenutni razvoj situacije ukazuje kako bi
subjekti i djelatnosti izloženi pandemiji mogli i u 2021. godini osjetiti veći udar na rezultate poslovanja,
čime bi se efekt njihove pogođenosti potencijalno multiplicirao. Upravo je portal Fininfo.hr svojim
modelom procjene rizika poslovnih subjekata i sektora u uvjetima pandemije koronavirusa napravio
veliki korak prema razumijevanju novonastalih tržišnih okolnosti i ka smanjenju rizika u poslovnim
odnosima.

PODIJELITE
El Koncept d.o.o.

El Koncept d.o.o.