EL Koncept i EU projekti

Naziv projekta: Napredan informatički sustav za upravljanje poslovnim procesima, KK.03.2.1.19.0628

Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Kratki opis projekta: Poduzeće EL KONCEPT d.o.o. u posljednjih je nekoliko godina, zahvaljujući uspješnom poslovanju, višestruko povećalo broj klijenata. Zbog izrazitog povećanja broja postojećih i potencijalnih klijenata, broja zaposlenih i svih drugih popratnih aktivnosti, nužnom se pokazuje automatizacija upravljanja poslovnim procesima, odnosno implementacija informatičkog sustava koji će omogućiti učinkovito upravljanje procesima i biti pretpostavka daljnjeg razvoja, rasta i napretka. Uvođenje nove informacijske i komunikacijske tehnologije doprinijet će optimizaciji poslovnih procesa na način da će svi informacijski procesi biti povezani unutar jednog sustava što će poduzeću i njegovu vodstvu osigurati bolji uvid u cjelokupno poslovanje poduzeća. Integracija poslovnih funkcija posredstvom jednog sustava osigurat će jednostavnost korištenja sustava te značajno skraćenje vremena potrebnog za izvršenje određenog zadatka

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt će doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa na način da će svi procesi biti povezani unutar jednog sustava što će poduzeću i njegovu vodstvu osigurati bolji uvid u cjelokupno poslovanje poduzeća. Integracija poslovnih funkcija posredstvom jednog sustava osigurat će jednostavnost korištenja sustava te značajno skraćenje vremena potrebnog za izvršenje određenog zadatka. Navedeno će se odraziti na organizaciju rada jer će od sada vođenje evidencije rada, bolovanja i plana godišnjih odmora biti operativno vođeno kroz jedan sustav. Zamijenit će se trenutni sustav vođenja evidencija u različitim tablicama te će se omogućiti učinkovitije raspoređivanje raspoloživih ljudskih potencijala na odgovarajuće radne zadatke  u pripadajućem vremenu s ciljem punog iskorištavanja njihovih mogućnosti (potencijala). Mogućnost pregleda prisutstva zaposlenika omogućit će efikasnije planiranje njihova rada bez rizika da bi loše planiranje moglo negativno utjecati na poštivanje rokova isporuke prema klijentima. Navedeno će značajno utjecati i na poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima

 

Ukupna vrijednost projekta: 168.750,00 HRK

Iznos EU potpore: 87.615,00 HRK

Razdoblje provedbe: 27. rujna 2019. – 27. prosinca 2020.

Kontakt osoba: Edin Leho (edin.leho@el-koncept.hr)

Više na: http: www.strukturnifondovi.hr

 

 

PODIJELITE
El Koncept d.o.o.

El Koncept d.o.o.