Creative Financial Solutions

EL KONCEPT d.o.o.

Ulica Julija Knifera 2 (sjedište)
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Poslovni centar Romeo i Julija, Radnička 47 (ured)
Tel: +385 (0)1 63 96 902
Fax: +385 (0)1 63 96 900
Web: www.el-koncept.hr
e-mail:info@el-koncept.hr

Također, možete nam se direktno obratiti:

Edin Leho
+385 (0)1 63 96 901
edin.leho@el-koncept.hr
Goran Šimić
+385 (0)1 63 96 902
goran.simic@el-koncept.hr
Anja Antolinc
+385 (0)1 63 96 902
anja.antolinc@el-koncept.hr
Hrvoje Bošnjak
+385 (0)1 63 96 902
hrvoje.bosnjak@el-koncept.hr
   

 

 

Tvrtka: EL KONCEPT d.o.o. za poslovno savjetovanje, Zagreb, Julija Knifera 2
Skraćena tvrtka: EL KONCEPT d.o.o.
OIB: 96533691227
MBS: 080431789
Direktor: Edin Leho
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Žiro-račun: 2360000-110159779 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. iz Zagreba, Trg bana Josipa Jelačića 10