Creative Financial Solutions

Ponuda usluga


 • Vođenje procesa kupnje, prodaje ili spajanja poduzeća
 • Izrada procjena vrijednosti poduzeća
 • Strukturiranje transakcija
 • Financijski due diligence
 • Procjena kreditnog rizika poslovanja s kupcima (komitentima)
 • Analiza poslovanja
 • Izrada poslovnih planova
 • Procjena isplativosti ulaganja 
 • Upravljanje novčanim tokovima
 • Upravljanje radnim kapitalom
 • Optimiranje strukture kapitala
 • Savjetovanje oko alternativnih modela financiranja
 • Savjetovanje u pregovorima s kreditorima 
 • Izrada dokumentacije potrebne za pregovore s kreditorima
 • Savjetovanje oko uspostave controlling sustava (sustava budžetiranja i izvještavanja)
 • Izrada controlling aplikacija za budžetiranje i praćenje ostvarenja rezultata poslovanja
 • Savjetovanje vezano na primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja
 • Savjetovanje kod kompleksnijih računovodstvenih problema
 • Porezno optimiranje poslovanja
 • Porezno optimiranje kupoprodajnih transakcija
 • Procjena potencijala operativnog i financijskog restrukturiranja
 • Savjetovanje vezano na operativno restrukturiranje 
 • Savjetovanje u vezi s financijskim restrukturiranjem
 • Savjetovanje oko organizacijskog restrukturiranja
 • Savjetovanje u vezi s izdvajanjem poslovnih jedinica i/ili razdvajanjem društava
 • Analiza strateškog okruženja, konkurentskog položaja i ključnih faktora uspjeha
 • Izrada strateških planova
 • Savjetovanje oko provedbe strateškog plana
 • Savjetovanje vezano na strateško repozicioniranje