Creative Financial Solutions

Privtak:
Eureka Fininfo obavijest za medije ozujak2013.pdf
Obavijest za medije

Poduzeće EL KONCEPT završilo je s razvojem internetskog portala Fininfo (www.fininfo.hr). Portal Fininfo razvijen je u sklopu europskog programa EUREKA, a svojim korisnicima osigurava pregled svih relevantnih informacija o poslovanju hrvatskih pravnih subjekata na jednom mjestu.

EL KONCEPT d.o.o., uspješno domaće poduzeće specijalizirano za razvoj internetskih portala, financijske i analize kreditnih rizika, vodeći je partner u projektu Finessence iz europskog programa EUREKA. Cilj projekta bio je razvoj inovativne web aplikacije www.fininfo.hr koja će na jednom mjestu pružiti sve relevantne informacije o financijskom stanju (poslovanju) i kreditnim rizicima hrvatskih pravnih subjekata. Portal Fininfo prilagođen je trenutnim ekonomskim uvjetima te će doprinijeti smanjenju rizika poslovanja i nelikvidnosti, kao i pokretanju novog investicijskog ciklusa hrvatskog gospodarstva.

Aktualno stanje u hrvatskom gospodarstvu, uzrokovano neadekvatnim upravljanjem rizicima i nepotpunim pristupom analizi poslovanja, ogleda se u visokim financijskim gubicima, velikom broju predstečajnih nagodbi  i stečajeva. Informacije o financijskom poslovanju, poslovnim rizicima i bonitetu ključne su za donošenje kvalitetnih odluka, zdravlje i uspjeh svakog poduzeća. Budući da je zaduženost poslovnih subjekata visoka, u Hrvatskoj je posebice izražena potreba za kvalitetnom bonitetnom i financijskom analizom. Nadalje, narušena likvidnost jedan je od naših najvećih problema jer se neplaćene obveze kontinuirano povećavaju i stvaraju ozbiljne probleme za sve pravne osobe, ali i hrvatsko gospodarstvo u cjelini.

Smatramo kako će se odnos prema riziku trajno promijeniti i da poslovanje više neće biti zasnovano na postulatima koji su vrijedili prije početka sadašnje financijske krize - proizvoljnim prosudbama i neopstojnim modelima visokog i stalnog rasta.

Iz tih će razloga portal Fininfo na jednom mjestu, u modernom i korisnicima prilagođenom okruženju, pružati visokovrijedne i pouzdane informacije o rizicima poslovnih subjekta, strukturi ključnih osoba u poduzećima i poveznicama koje one imaju s drugim fizičkim i pravnim subjektima. Također,  Fininfo će omogućavati pregled i analizu poslovanja konkurencije, praćenje važnih promjena (blokade računa, promjene ključnih osoba i dr.), ali će osigurati i preduvjete za pronalaženje kvalitetnih kupaca, povećanje prodaje i rezultata poslovanja. Uz to, naš će Vam portal pružiti i mogućnost za kontinuiranu financijsku edukaciju. Posljedično će se poboljšati kvaliteta poslovnih i financijskih informacija o hrvatskim pravnim subjektima, kao i kvaliteta upravljanja kreditnim rizicima na razini cijelog gospodarstva.

Osnovne prednosti za korisnike portala www.fininfo.hr bit će sljedeće:

a)    značajna ušteda vremena (sve informacije objedinjene na jednom mjestu uz visoku kvalitetu obrade informacija, dnevno praćenje važnih promjena),
b)    poboljšanje procesa upravljanja rizicima (bonitetna ocjena, blokade, mreža povezanih osoba),
c)    smanjenje troškova i optimizacija poslovanja (smanjenje nenaplativih potraživanja, povećanje produktivnosti, „benchmarking“),
d)    unapređenje prodaje i marketinga (učinkovit izbor kvalitetnih klijenata) i
e)    kontinuirano obrazovanje kroz edukativne sadržaje (e-škola, stručne teme, leksikon).


Vjerujemo kako će tržišnom uspjehu Fininfo portala doprinijeti i poslovna suradnja s tvrtkom 24sata d.o.o., jedinim izdavačem dnevnog poslovnog lista „Poslovni dnevnik“, kao i elektroničkih publikacija: www.poslovni.hr, www.24sata.hr, www.pametnakuna.hr, www.vecernji.hr.  Naime, 24sata i EL KONCEPT nedavno su potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji kojim je 24sata postao marketinški i komercijalni partner Fininfo portala.

INFORMACIJE O PROGRAMU EUREKA, PROJEKTU I PROJEKTNIM PARTNERIMA:

Krovna europska mreža EUREKA za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj prepoznala je važnost i inovativnost projekta Finesssence (www.fininfo.hr) čiji je razvoj vodio EL KONCEPT te je odobrila korištenje znaka EUREKA-e tek nakon što je projekt prošao strogu međunarodnu evaluaciju te je odobren na sastanku Visokih predstavnika programa. Ovaj prestižni znak osigurava vidljivost i dodanu vrijednost na europskom tržištu te označava kvalitetu projekta i njegovih partnera prema potencijalnim klijentima. Projekt Finessence sufinanciraju Republika Hrvatska i Republika Slovenija. Temeljem Sporazuma s hrvatskim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, BICRO je preuzeo ulogu provedbenog tijela za program EUREKA.

U projektu su uz EL KONCEPT sudjelovali i zagrebački BSS, te slovenski B2, 3Sigma i Ekonomski fakultet u Ljubljani. EL KONCEPT je i kreator izvornog dizajna, sadržaja i većine modela koji su ugrađeni u Fininfo aplikaciju te je osigurao većinu financijskog znanja i stručnih kompetencija potrebnih za razvoj web portala.

Drugi hrvatski partner, BSS, posjeduje znanje i iskustvo vrhunskog pružatelja IT usluga. BSS je razvio osnovni (core) IT sustav (dizajn sustava, struktura sustava) te IT rješenja za prodajni i cjenovni model koji se koristi unutar aplikacije.

Slovenski partner, B2, ima značajna iskustva s EU projektima i radio je zajedno s BSS-om na razvoju IT sustava (B2 je vodeća tvrtka u Sloveniji na području kompjutorskih treninga, e-učenja, izrade softwarea, sistemskih rješenja i formalne edukacije). Konkretnije, B2 je sudjelovao u razvoju sljedećih dijelova IT sustava: dizajna portala, prezentacije podataka i testiranja pojedinačnih komponenti sustava.

Drugi slovenski partner, 3sigma, poduzeće čije su osnovne djelatnosti financijsko modeliranje i savjetovanje, proveo je analizu tržišta, što je omogućilo razvoj prodajnog i cjenovnog modela te će biti osnova za komercijalni uspjeh i profitabilnost projekta.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, najveći slovenski Ekonomski fakultet, proveo je istraživačke aktivnosti s ciljem testiranja i optimizacije bonitetnog modela.

EUREKA je europska mreža za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, osnovana 1985. godine. EUREKA pomaže izgradnji međunarodnog partnerstva u cilju jačanja europske konkurentnosti. Članice inicijative su zemlje koje su odlučile dati podršku međunarodnim projektima iz nacionalnih proračuna. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.

Poslovno - inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO provodi program «Poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama» Vlade RH s ciljem ulaganja u poduzetništvo utemeljeno na inovacijama i novim tehnologijama. BICRO je i nacionalni partner u Europskoj poduzetničkoj mreži Hrvatske (EEN - Enterprise Europe Network) koja pruža potporu malim i srednjim tvrtkama u pronalaženju puta k jedinstvenom tržištu Europske Unije, pristupu informacijama i uslugama, te transferu tehnologije, znanja i inovacija.

Privtak:
Bonitetni izvjestaj.pdf
Profil poduzeca.pdf
Novosti

Kvalitetna i pravovremena informacija ima izuzetno visoku vrijednost u poslovanju, te je preduvjet za uspješno poslovanje.

Stoga smo razvili nove usluge (proizvode) koji omogućuju da Vam kvalitetne informacije budu nadohvat ruke, te da opskrbljeni njima, budete uvijek korak ispred svoje konkurencije.

U nastavku Vam ukratko predstavljamo naše nove usluge (proizvode):


Bonitetno izvješće predstavlja stručnu i nezavisnu analizu poslovanja određenog poduzeća (npr. Vašeg potencijalnog kupca) u kojem je sadržana procjena njegove kreditne sposobnosti. Korištenjem bonitetnog izvješća djelujete preventivno i značajno umanjujete rizik nenaplate potraživanja.


Indikativni bonitetni izvještaj je skraćeni bonitetni izvještaj koji Vam pruža indikativnu informaciju o ocjeni kreditne sposobnosti poslovanja određenog poduzeća.

Profil poduzeća Vam omogućuje da bolje upoznate svoje sadašnje ili potencijalne poslovne partnere. U njemu ćete između ostalog pronaći financijsku analizu poslovanja poduzeća za kojeg se izrađuje profil, te usporedbu tog poduzeća s industrijom u kojoj posluje i poziciju koje to poduzeće zauzima u industriji (npr. vodeće poduzeće, prosječno ili ispodprosječno poduzeće).

Specifične analize

Specifične analize Vam osiguravaju detaljnije informacije od onih koje su sadržane u našim gore navedenim standardiziranim izvještajima, te su posebno skrojene za Vaše potrebe. Primjeri analiza koje izrađujemo sukladno Vašim specifičnim potrebama su sljedeći:


Analiza industrije Vam pruža informacije o profitabilnosti, maržama, efikasnosti, zaduženosti, trendovima u određenoj industriji, kao i pregled poduzeća koja su lideri u analiziranoj industriji, odnosno pokazuje Vaše mjesto u određenoj industriji. Ova Vam analiza osigurava temelj za kvalitetno poslovno odlučivanje, što je preduvjet poslovne uspješnosti.


Analiza konkurencije Vam omogućava da bolje upoznate svoju konkurenciju. U njoj ćete pronaći ključne informacije o poslovanju Vaše konkurencije, njihove slabe i jake strane, kao i usporedbu Vašeg poslovanja s konkurencijom. Na bazi ove analize moći ćete donositi kvalitetnije odluke o strategiji Vaše borbe s konkurencijom.


Analiza jakih i slabih strana Vašeg poduzeća Vam osigurava informaciju o Vašim ključnim prednostima i nedostacima u odnosu na konkurenciju i industriju u kojoj poslujete. Ova Vas analiza usredotočuje na ključne faktore uspjeha koje trebate unaprijediti da biste uspješnije poslovali.


Ostale analize sukladno Vašim potrebama u kojima prema  dogovoru s Vama ili prema Vašoj narudžbi definiramo cilj i elemente analize koja Vam je od interesa. Primjer analize koju za Vas možemo napraviti je selekcija kvalitetnih poduzeća koja mogu biti Vaši potencijalni partneri. Za izabrana kvalitetna poduzeća sukladno kriterijima koje ste sami izabrali ili smo ih definirali zajedno, Vam osim financijskih informacija dostavljamo i kontaktne podatke o tim poduzećima.